Egy magyar aviatikus tragédiája

Néhány hónappal ezelőtt az egész magyar sajtó foglalkozott egy Amerikában élő hazánkfiával: Pfitzner Sándor mérnökkel, a ki a saját készitésű és rendszerű, teljesen ujmintáju repülőgépével olyan sikert ért el, hogy az egész amerikai sajtó osztatlan elismerésben számolt be a dologról, mint jelentős, nagyfontosságu eseményről s a fiatal magyar mérnököt már a hires Wright-testvérek méltó vetélytársának tekintette.

A szenzácziós eseményről többek között a világ egyik legnagyobb lapja, a New-Yorkban megjelenő „The World” a következőket irta:

„Egy fiatal magyar mérnök, Pfitzner Sándor saját találmányu, merőben ujrendszerű monoplánjával olyan eredményt ért el, a melyért hódolattal kell adóznunk a feltaláló zsenialitásának és komoly aggódással lehet féltenünk a Wright-testvérek dicsőségét. Pfitzner ujtipusu monoplánjával nagy és szakértő közönség jelenlétében Hammondsfortban szállt fel és olyan rekordot ért el, a mely óriási sikernek mondható. Elég erős szélben ötszáz lábnyit röpült, fordulatokat végzett, precziz felszállást és még akadálytalanabb, teljesen simának nevezhető leszállást produkált; elmondhatjuk, hogy tökéletesebbet eddig nem is láttunk.”

Egy másik nagy lap igy irt Pfitzner ujabb diadaláról:

„Február 22-én heves hóviharban szállt fel Hammondsford mellett ezerre menő közönség jelenlétében. Mintegy 1200 yard magasan emelkedett fel és szédületes, gyors fordulatokkal ejtette ámulatba a közönséget, egyfolytában két óra hosszáig maradt a levegőben, miközben teljes 135 mértföldnyi utat futott be.
Ez után hosszu ideig nem jött semmiféle hir Pfitzner Sándorról, mindössze egyik közeli rokonának, Falvay A. nyugalmazott polgári iskolai igazagatónak irt levelet, a melyben szerényen leszállitja mindazokat a nagy dicséreteket, a melyek róla a világsajtóban megjelentek. A mult hónapban aztán szomoru hir kelt szárnyra Pfitzner Sándorról: Sopronban lakó mostoha anyja, özv. Pfitzner Sándorné, rövid értesitést kapott, hogy Pfitzner Sándor mérnök 1910 julius 13-án életének 29-ik évében Marbleheadban (Észak-Amerikában) meghalt.

Ezek után több magyar és külföldi lap azt irta, hogy Pfitzner öngyilkosságot követett el, több lapban pedig az a hir jelent meg, hogy a kitünő aviatikus lezuhant a magasból, és szörnyet halt, de voltak lapok, a melyek azt irták, hogy két társa csonakázás közben meggyilkolta és holttestét a vizbe dobták. Szóval szegény Pfiztner halála körül valóságos legenda támadt.