Vásároljon delejes keresztet!

Méltó feltünést keltett az öröm és szerencse, mely Bank István erdőőrt érte. Következő levél bizonyitja: Tek. Müller úr, Budapest, V., Vadász-utca 42. N. Fogadja legnagyobb elismerésemet az ön bámulatos hatásu dupla elektromágneses keresztjéért, melylyel ön a szenvedő emberiséget megajándékozta, mert ezen villanyos készülék az idegbetegek valóságos megmentője, ezer köszönet érte.
Az isten tartsa meg önt a szenvedő emberiség javára, ezt kivánom önnek tiszta szivből, már öt év óta oly erős rheumában szenved feleségem, annyira, hogy az ágyat sem hagyhatta el, miért is elhozattam az ön által feltalált dupla villanydelejes keresztet 3 forintért és három nap mulva feleségem saját erejéből elhagyta az ágyat; sőt rövid idő mulva teljesen felgyógyult.
Én a készülék hatását figyelemmel kisértem és lelkiismeretesen ajánlhatom mindenkinek, ki bármily idegbetegségben szenved.

Teljes tisztelettel
Bank István erdőőr Gordisa, u. p. Dráva-Szabolcs, Baranyam.