A hannoveri gummi

A Hannoveri Gummi-Kamm Co 1900. évi árjegyzéke most jelent meg.

A gummi olyan bizalmi czikk, melynek jósága és tartósságára nézve még a szakember sem adhat előzetesen véleményt, mert csakis hosszabb idei használat után észlelhető a jobb vagy rosszabb minőség, vagy a czélszerű és helytelen gyártási mód közötti különbség.

Semmi más czikkre nem áll az annyira, mint a pneumatiknál, melynek tartósságához a legnagyobb
igények füzetnek.

A „Hannov. Gummi-Kamm Co” legfőbb törekvését képezte mindenkor a legjobb minőségű nyersanyag használata és annak lelkiismeretes feldolgozása által 38 év alatt szerzett jó hirnevét állandóan fenntartani és azt czélszerü újítások behozatala által gyarapítani.

Ezen törekvése az előttünk fekvő 1900. évi árjegyzékből ismét kitűnik, mert ez évben szintén néhány igen czélszerű újítást hozott be. Igy a külső köpenyen, ott, hol az oldalt a peremmel érintkezik, egy erősítést alkalmaz, mely az átsúrolást meggátolja. Egy új igen nyulékony szövetbetét által az ez évi modellek rendkívüli ruganyosságot nyertek és így a gép járása könnyebbé, kellemesebbé válik.

Ezen, valamint régibb előnyei mellett az „Excelsiar” gummi ára is elég jutányos.