Kipusztított állatok

Ray Lancester a hírneves angol természettudós sulyosan vádolja a XIX. századot, hogy milyen vétkeket követett el az állatországgal szemben. Az új század zoológusa egy csomó érdekes állatfajjal kevesebbet talál, mint a mennyit a múlt század búvára tanúlmányozhatott.


A XIX. század több állatfajra nézve az elmúlás korszaka volt, a mennyiben végkép kipusztult. Igy eltünt a többek közt az óriás teknősbéka, kipusztult az ausztráliai emu, mely 1803 táján még tömegesen tanyázott Ausztrália síkságain, valamint vége van a kormoran-nak, a madarak emez óriásának is melynek utolsó példányát 1839-ben látták. . Ray Lancester ezenkívül még egy csomó kipusztított állatfajról tud, a melyeket most rendre felsorol.