Orosz kinai háboru?

Az a szigoru hangu jegyzék, amelyet néhány nappal ezelőtt az orosz kormány Kinának küldött, válságos helyzetet teremtett Ázsiában. Oroszország egy régi szerződésre hivatkozva érvényesíteni akarja befolyását Kina északi részében, és az orosz kereskedelem védelmében erélyes intézkedéseket követelt Kinától.

A kinai kormány eddigelé még nem válaszolt az orosz jegyzékre, az orosz kormány viszont kijelentette, hogy 11 napig vár a válaszra, ha az addig nem érkezik meg, ultimátumot küld. Ha az ultimátumra Kina rövid időn belül nem ad kielégítő választ, az orosz sereg, mely már nagy csapatokban indul Kina felé, átlépi a határt.