A MAC ökölvivó versenye

A vasárnapi boxverseny végérvényesen meghonositotta nálunk az ökölvivást. Aki nem tudta, hogy ez volt az első igazi nagy boxverseny Magyarországon, az a versenyzők készültségéről és a közönség magatartásáról joggal hihette azt, hogy ez a sportág nálunk már évek óta itthon van.

Hatalmas embergyűrű vette körül a kötelekkel határolt emelvényt, melyen pár óráig igazi amerikai élet pezsgett. A közönség soraiban bőven akadtak hölgyek. Végig nézte a versenyt Polónyi Géza, volt igazságügyi miniszter is. E verseny betetőzése volt a MAC energikus úttörő munkásságának.

A mintaszerű rendezés a boxolás nesztorának dr. Tatich Péternek és Muzsa Gyula háznagynak köszönhető. Az őket támogatók sorából ki kell emelnünk dr. Nemes Dezső titkárt és Krempeis Viktor kapitányt, valamint a verseny vezető biráit, Dulin Jenő, Kőhalmy József és Karesch Ödödn urakat.

Pár percel 7 óra után megjelent az emelvényen dr. Tatich Péter és rövid magyarázattal ismertette a tiltott ütéseket. Szavai elhangzása után megkondult a gong és verseny kezdetét vette. Mielőtt a viadal részletes leirásához fognánk, előrebocsájtjuk, hoyg mi egy kis ujitást hozunk be a sulycsoportok elnevezésében.

A három törzscsoport: a könnyü-, közép- és nehéz-suly mellett már régebben létjogosultségot nyert egy negyedik, a könnyü-sulynál is könnyebb versenyzők csoportja melynek a pehelysuly kifejezésben pompás és jellegzetes neve akadt. Az ökölvivás szükségessé tette egy ötödik sulycsoportnak a felállitását, a nehézsuly ketté osztása által.

Az uj szabályok egy lehetetlen összetétellel könnyü-nehézsuly helyett mindig egyszerűen nehézsulyt fogunk irni és a 85 kg.-on felüliek csoportját a már elterjedt pehelysuly analógiájára ólomsulyu csoportak fogjuk jelölni. Megvagyunk róla győződve, hogy a képekben gazdag magyar nyelv szellemének ez az elnevezés jobban megfelel, mint a teljesen abszurd és paradox könnyü-nehéz kitétel.

A viadalon kisérletképpen hol egytagu, hol háromtagu zsüri működött. Ugyhisszük, hogy az egy birórendszer megfelelőbb. Valamennyi mérkőzés 3 menetből állt. A nehézsulyuak roundjai 3x3 mp., az ólomsulyuaké 3+3+4 mp., a többieké 3x2 mp. voltak.