Háborus veszedelem a Balkánon

Ha a nagyhatalmak mindig óvatos diplomácziája idejekorán el nem hárítja a háboru veszedelmét, akkor, mire Tolnai Világlapjának ez a száma megjelen, már dörögni fognak az ágyuk a Balkánon, kezdetét veszi egy rettenetes háboru, telve borzalmakkal, kegyetlenséggel, pusztulással.

Négy balkáni ország: Bulgária, Szerbia, Montenegro és Görögország lépett egymással katonai szövetségre a török birodalom ellen. A titkos tárgyalásokról a török kormány értesült és gondoskodott arról, hogy ellenségei a török birodalmat készületlenül ne találják, azonban a nagy nyilvánosság mit sem tudott a titkos megállapodásokról, a mit igazol az a riadalom, a melyet a négy balkáni ország haderejének szinte váratlan mozgósítása okozott.

Alig negyvennyolcz óra alatt – Románia kivételével – a többi országok mind hadilábra állították a katonaságok és sietve a török határra vetették az ezredeket, ágyuvonalakat állítottak fel, hasonlóképp cselekszik a fenyegetett török birodalom is.

Nem lehet megállapítani, hogy minő titkos kezek müködnek az európai szinpad kulisszái mögött, de annyi bizonyos, hogy a nyilvánosságra jutott hírek szerint a négy balkáni ország a török birodalom európai tartományainak széleskörü önkormányzatát akarják kierőszakolni, a mi ellen viszont a török szultán és kormánya tiltakozik, mert nem türik az idegen beavatkozást. Most tehát hangsulyozzuk, ha csak a nagyhatalmak diplomácziája jóakatulag közbe nem lép, a fegyverek fognak dönteni a balkáni népek sorsa felett. A négy szövetkezett ország népének közhangulata erősen követeli a háborut, különösen Szófiában és Belgrádban valósággal tüntetnek a háboru mellett. Azonban ne higgyük, mintha a török birodalom látszólagos nyugalma azt jelentené, hogy a törökök körében nyoma sem volna a harczi láznak, csakhogy a törökök ismert keleti fatalizmusa utját állja a lármás, tüntető jeleneteknek, viszont azonban valóságos háboru esetében annál csodálatosabb a kitartásuk, a mely komoly nehézségeket gördit majd a négy szövetséges utja elé. Szerbia, Görögország, Montenegro és Bulgária megbizottai már átadták a megszövegezett követelést a török külügyminiszternek. Ha Törökország vonakodik, kiüt a háboru.