Katonai tanácskozás

A mult héten váratlanul szenzácziós hír járta be az országot. Arról volt szó, hogy Ferencz Ferdinánd trónörökös Budapesten a hadvezetőséggel katonai tanácskozást folytatott.

A monarchia – mint ismeretes – minden áron meg akarja akadályozni, hogy a szerbek az Adrián megtelepedjenek. Ferencz Ferdinánd trónörökös e nagy fontosságu ügyben jelent meg kihallgatáson a királynál és ezután tanácskozott a hadsereg vezetőivel és a külügyminiszterrel.