Romániai hírek

Félnapos közös miniszteri tanácskozás Bécsben. A Romániából érkező hírek nagy nyugtalanságról szólnak. A román királyság nem akarja kitenni magát annak a veszedelemnek, hogy kimaradjon abból a nagyarányu rendelkezésből, a melyet különböző diplomácziai bölcsesség mostanság kilátásba helyez a Balkán számára.

Ennélfogva Románia készen tartja hadseregét s nem lehet tudni, hogy egy adott pillanatban mikor lép az öt hadakozó fél közé a hatodik, magának is részt követelve a remélt osztozkodásból, - a mit azonban az osztrák és magyar monarchia sem nézhet összetett kézzel.

A jövőnek szemhatára sötét s nöttön-nő a vészes feszültség. El lehet-e kerülni a világháborút a balkáni hadjárat nyomán: ki tudja? Október 28-án délután Bécsben közös miniszteri értekezlet volt, a mely hajnali négy óráig tartott és eredmény nélkül végződött.

Állítólag a bosnyák vasutakról tanácskoztak s ebben nem tudtak a kormányok megegyezésre jutni. De az ember ilyenkor tele van kétséggel és aggodalommal. Vajjon csakugyan nem tárgyaltak Bécsben másról, mint vasutépítésről Boszniában teljes 12 óra hosszán át.