Néhány szó a titkos betegségekről

Sajnos, de való igaz, hogy a mai korban feltünően sok az olyan ember, a kinek vére és testnedvei meg vannak fertőzve és a ki fiatalkori könnyelmüség és rossz szokások által idegrendszerét és szellemi erejét tönkre tette.

 

Itt a legfőbb ideje, hogy ezen szörnyállapot megszünjék. Kell lenni valakinek, a ki a fiatalságot a nemi életről jóakarattal, őszintén és behatóan felvilágositsa, kell lenni valakinek, a kinek az emberek titkos bajaikat bátran, tartózkodás nélkül és bizalommal elmondhassák.

 

De nem elég ezen bajokat bárkinek elpanaszolni, hanem olyan lelkiismeretes speczialista-orvoshoz kell fordulni, a ki a nemi életre vonatkozó jó tanácsokat tud adni és a ki az esetleg már meglevő bajokon is tud segiteni, akkor majd megszünik a titkos betegségek létezése.


Ilyen magasztos hivatásu és erre való Dr. Palócz kórházi orvos, speczialista országos hírü intézete, Budapest, VII. Kerepesi-ut, a hol a legnagyobb titok tartása mellett kaphat mindenki (ugy férfi, mint nő) a nemi életről felvilágositást, a hol a beteg vére és testnedvei megtisztulnak, idegei megerősödnek, az egész szervezet megszabadul a kóranyagoktól, lelki kínjai megszünnek.

 

Ezen intézet a benne alkalmazott és a sok ezer betegen biztos és teljes eredménynyel használt gyógymódnál fogva a monarchiában uttörő és egyedül álló. A mindennapi foglalkozás megzavarása nélkül, biztos sikerrel alaposan és gyorsan gyógyítja már sok év óta Dr. Palócz az ő specziális gyógymódjával még a legelhanyagoltabb esetekben is a bujakóros sebeket, hugycső-, hólyag-, ideg- és hátgerinczbajokat, az önfertőzés és szifilisz utóbajait, magömlést, elgyengült férfierőt (impotencziát), aranyeret, bőrbetegségeket és a női nemi szervek minden betegségeit.

 

Nők részére külön váróterem és külön kijárat van. Ha valaki bármi oknál fogva személyesen nem jöhetne el, akkor szivesen adnak levelére kimerítő, titoktartó választ (a levélbe csak válaszbélyeget kell mellékelni). A gyógykezelés befejezése után a leveleket elégetik, vagy kivánatra mindenki visszakapja azokat. Az intézet gyógyszerekről is gondoskodik.

 

Rendelés naponta délelőtt 10 órától délután 6 óráig (vasárnap 4-ig). Czim: Dr. Palócz kótházi orvos, speczialista, budapest, VII. Kerepesi-út 10.