Cseremisz nyelvtan

Oroszország különböző kormányzóságaiban elszórva laknak a cseremiszek, egy 350,000 lakosú kis néptörzs, a finn-ugorság egyik tagja, mely épen nyelvi rokonsága révén érdekel bennünket. A kicsiny néptöredék több nyelvjárásra oszlik fel, a mi az olyan népeknél, melyeknek a nyelvet is egységesítő kulturája és irodalma nincs, rendes dolog.

Ezt a nyelvet számos nyelvtudó, többnyire finnek dolgozták fel s nagy mennyiségű kézirati anyag is gyült össze róla különböző kutatók fáradozása révén. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit használta fel Beke Ödön most megjelent Cseremisz nyelvtaná-ban. A terjedelmes kötet mindenesetre sok felhasználható anyagot nyújt a finn-ugor összehasonlító nyelvészeknek.