Egy katonarab szökése golyózáporban

Izgalmas eset történt a minap Kolozsváron: a fellegvár katonabörtönéből vakmerő módon szökött meg egy Frank József nevű 21-ik gyalogezredbeli közlegény, aki több lopás miatt vizsgálati fogságba került. Több esztendei börtönbüntetés vár rá s ez elől szökött meg.

Szombaton délután szuronyos őrizet alatt rabmunkát végeztek a várudvaron a katonarabok. Frank, aki szintén rabruhát viselt, óvatosan figyelte az őrök minden mozdulatát s egy alkalmas pillanatban egyszerre leugrott a várbástya mellvédjéről és legurult a hegyoldalon.

Az őrök hamarosan észrevették a szökést, a bástyára rohantak, vállukhoz emelték puskájukat és mindannyiszor rálőttek Frankra, valahányszor hellyel-közzel felbukkant a sziklák között, lefelé való gurulása közben. Ropogtak a puskák, süvitettek a golyók, valóságos golyózápor zudult a szökevény után, aki azonban csodálatos módon sértetlen maradt.

A várőrség is futólépésben indult a szökevény után, de nem tudta kézrekeriteni; eltünt nyomtalanul, mintha a föld nyelte volna el. Képünk e szökés izgalmas jelenetét mutatja, amikor az őrök lövőldöznek a menekülő rab után.