„Az Est” napilap üldözése

Lukács László volt miniszterelnök közvetlen lemondása előtt rendelettel megtiltotta „Az Est” utcán való árulását.

Országszerte nagy megütközést keltett ez a rendelet s Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagjai Pestvármegye közgyülésének ellenzéki vezérfiai impozáns módon tiltakoztak a sajtószabadságot ért támadás ellen. Az olvasóközönség pedig azzal fejezte ki hatalmas tiltakozását, hogy országszerte még lelkesebben és tömegesebben vásárolta ezt a kitünő ujságot.

Alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy a tiltó-rendelet után a rendes példányszámnál naponta 60,000-rel többet kapkodott szét „Az Est” hálás közönsége. Üzletekben, kávéházakban tekintélyes ellenzéki vezéremberek, kiváló irók maguk vállalkoztak „Az Est” árusitására.

Képünk közepén látható fényképfelvételünk azt ábrázolja, hogy az „Abbazia-kávéház” teraszán hogyan árulták „Az Est”-et tekintélyes polgárok.

Bemutatjuk ez alkalomból „Az Est” kitünő ujságiró-gárdáját is: 1. Miklós Andor szerkesztő, 2. Sebestyén Arnold igazgató, 3. Salusinszky Imre h.-szerkesztő, 4. Bródy Sándor, 5. Seress László, 6. Dr. Halász Lajos, 7. Kéri Pál, 8. Adorján Andor, 9. Szép Ernő, 10 Pásztor Árpád, 11. Szakács Andor, 12 Gillemot Ferenc, 13. Fényes László. 14. Dr. Erdélyi Jenő, 15. Faragó Miklós, 16. Bródi Béla, 17. Győri Károly, 18. Tarján Vilmos, 19. Barabás Béla.