Az aviatika hirei

Fokozott mértékben igyekeznek mindenütt kihasználni a repülőgépet, próbálják tökéletesíteni, de minden igyekezet daczára folyton szaporodik az áldozatok száma. Most Vedrinez, a francziák egyik leghiresebb bátor aviatikusa járt szerencsétlenül.

Vedrinez ismeretes volt a vakmerőségéről, de mindeddig kiváló szerencse kisérte őt utjában. Ő volt az, a ki Párisból Madridba repült, még pedig eléggé viharos időben. Vedrinez most akart Brüsszelből Párisba repülni, a mikor közbejött a katasztrófa. Ugyanis Durisban szállott fel, hogy Epernayba repüljön, a mikor azonban mintegy kétszázméternyi magasságban a vasuti sinek felett volt a gépe, a motor felmondta a szolgálatot és Vedrinez a géppel oly szerencsétlenül zuhant le, hogy borzalmasan össze-visszazuzta magát.

Nemrégen történt, hogy Verlept belga aviatikus Chateaufortban gépével együtt lezuhant és agyonzuzta magát. Utólag derült ki, hogy Verlept öngyilkos lett.