A telefon ellen

A budapesti telefon azóta, hogy az állam kezeibe vette, sokkal rosszabb, mint előbb volt. Az uj előfizetők hónapokon keresztül nem jutnak bekapcsoláshoz.

 

Nem hirlapi polémiákba való bocsátkozás szükséges itt, hanem erélyes intézkedés. Ami az interurban telefont illeti, jó volna annak hálózatába minél előbb belevonni a hajózás szempontjából fontosabb vidéki városokat.

 

Kivánatos volna az is, hogy a telefon használatát illetőleg a hazai sajtónak bizonyos kedvezmény nyujtassék. De ha ez nem is lehetséges, legalább több vonalt kellene e czélra igénybe vehetővé tenni. A bécsi telefon sokkal jobban és pontosabban működik, mint a budapesti.