Mammutfog a Tiszában

Két héttel ezelőtt ismertettük rovatunkban a szibériai hires mammutleleteket, de általában a mammutnak, ennek a kihalt óriásnak, az életkörülményeit. Ismertetésünkkel kapcsolatban egyik olvasónk, Paulovits József ur egy érdekes fényképet küldött be hozzánk. A fénykép hatalmas zápfogat ábrázol. A zápfog sulya két kilogramm, rágófelülete hosszuságában 15 czentiméter, szélességében 9 czentiméter. Az óriás zápfogat Paulovits József Borsod vármegyei dorogmai birtokán a Tiszából fogták ki a halászok, halászás közben.

Az érdekes fényképet mai rovatunkban reprodukáljuk és megállapitjuk, hogy ez a fog a történelem előtti ősemberrel egyidőben, a jégkorszakban élt őselefántnak, helyesebben a mammutnak a zápfoga.

A Tiszába ugy kerülhetett, hogy a Tisza árja kimosta valamilyen jégkorszakbeli, ugynevezett diluviumos homokrétegből vagy lőszrétegből. A Tiszából gyakran halásztak és halásznak ki efféle kövült emlősmaradványokat, a mi azt bizonyitja, hogy a mamut az ősrégi időkben hazánkban is elterjedt állat volt.

A fénykép beküldője azt kérdezi levelében, hogy a mamut mikor élt a Földön?
Erre a kérdésre az a válaszunk, hogy a komoly tudomány az efféle ősi leletek korára vonatkozólag nem szokott években számítani, hanem csak viszonylagosan határozza meg a leletek korát. Voltak olyan tudósok, a kik megpróbálták években is kifejezni például azt, hogy mikor élhetett a mamut. Csakhogy ezeknek a számitásoknak egészen más és más lett az eredményük, a szerint, hogy mi volt a számitás kiinduló pontja.

Mindenekelőtt a jégkorszak idejét kellene megállapitani. Ez némelyek szerint körülbelül 130.000 évvel ezelőtt volt, mások szerint azonban tiz millió évvel ezelőtt is lehetett. Az ősember föllépését 60-80 ezer év előttre szokták tenni. A mamut kortársa volt az ősembernek, a ki egyszerű kőeszközeivel vadászott rá.