A pozsony-bécsi villamos megnyitása

Alig van terv, a mely annyi port vert volna föl, mint a Pozsony–Bécs közötti villamos, a mely magyar fölfogás szerint Bécs érdekkörébe vonja a magyar határvárost. Hosszas tárgyalások után megszületett a szerződés s a terv testet öltött. A tervezők megépítették a pályát s a vezetéket és a megnyitást először deczember elejére, majd deczember 15-ére tűzték ki, azonban ismét el kell halasztani.

Azt tervezik, hogy 1914. január elején lesz a megnyitás, de ez csak akkor lesz lehetséges, ha az idő kedvez a további munkának. A nyári rossz időjárás, a különböző tárgyalások és szerződések a munkát nagyon megnehezítették s az nagy késedelmet szenvedett. E mellett a bécsi községi villamostelep, mely az áramot szolgáltatja, szintén megakadt, mert a községtanácsban tárgyalják az ügyet.

A vasut menetsebessége még nincs megállapítva, mert az osztrák államvasutak igazgatósága fogja megszabni az egyes vonalszakaszokon a sebességet. A villamos útja azonban tovább fog tartani, mint az államvasut vonalaié, mert a villamos mélyebben hatol be Bécsbe is és Pozsonyba is, s a beépített területen lassabban kell mennie. A vonal egyedül Bécs város területén 13 kilométer.

Remélik, hogy az államvasutak igazgatósága a simmeringeni mezőn megengedi a sebesebb haladást, mert ez nem tekinthető joggal beépített területnek. A villamosnak meg van az az előnye, hogy egészen a bécsi vásárcsarnokig halad és ott közvetlenül lerakhatja áruit.