Az egysinü vasut

Ha a felső, nagyobb képre néznek olvasóink, méltán csodálkozhatnak azon, hogy ez a kép fényképe a Brennan féle egysinü vasutnak, a mely Amerikában jár, emberek ezreit szállitja, és egyetlen sinszálon fut, végül pedig arra is képes, hogy kétszázhuszonöt kilométer sebességgel szaladjon. Már egyszer megirtuk, hogy semmin sem kell csodálkoznunk, mert a mai technikai fejlettség a lehetetlen és hihetetlen problémák megoldását szinte feladatul tüzte ki.

Az egysinü vasut feltalálója nem a mai korban élt. Vissza kell mennünk kutatásainkkal az ó-korba, Archimedesig. Ez a nagytudásu bölcs szerkesztett egy pörgettyüt, minden gyerek ismeri ezt a kedves játékot, a bugó csiga, közönséges facsiga, vagy a zsinóron megpörgetett nyeles rézkarika mindnyájunknak kedves játéka volt. Ha ezt az archimedesi pörgettyüt a forgó nyélen egy kis karikával, vályus kerékkel látjuk el s ráhelyezzük az egész masinát egy kifeszitett kötélre s most inditjuk meg a pörgetést, a játékszer, addig a mig a pörgés tart, a kötélen mozog, a nélkül, hogy egyensulyát elveszitené.

Az uj kor technikusai ezt a játékszert beléhelyezték egy légüres szekrénybe, csapágyaiba golyókat tettek, hogy a csapágysurlódás kicsi legyen, külön hütött olajjal olajozták a csapágyakat s olyan méreteket adtak a pörgettyüknek, hogy azok még felül emberek szállitására alkalmas szekrénynyel és embersulyokkal is megterhelhetők voltak, a pörgettyü aljára két egymás mögött álló kereket szereltek föl s a pörgettyüket elektromos árammal állandó forgásban tartották. Készen volt az egysinü vasut.

Brennan és Kearney, egy amerikai és egy angol mérnök neve áll ezeknél az alkotásoknál előtérben. Amerikában a City Islandtól Bartow-ig New-Yorkban épült az első ilyen vasut, s ennek a vasutnak egy kocsiját mutatja a képünk. Azért választottunk ilyen nyitott teherkocsi-rajzot, hogy ezzel is be tudjuk mutatni, hogy hány embert képes szállitani egy kocsi, a melynek két pörgettyüs motorja van. A vasut biztonsága tökéletes. A mig a pörgettyük áram alatt munkában vannak, a kocsi felbillenése ki van zárva, mihelyt áramszakadás áll elő, vagy a pörgettyük egyikének vagy másikának baja támad, a vezető mellett lévő állandóan égő elektromos jelzőlámpa ezt azonnal jelzi.

A pörgettyük légüres térben golyós csapágyakban forogva perczenkint 8000 fordulatot tesznek, áram nélkül is egy teljes óráig képesek olyan sebességgel forogni, hogy a kocsi menete fölborulás veszélye nélkül biztositva legyen. Baleset alkalmával tehát bőven van idő arra, hogy a kocsik két oldalán lévő, a képen is látható támasztó állványt olyan mélyen lehessen leereszteni, hogy a kocsi föl ne borulhasson. Miután tehát ez a veszély nem fenyeget, e tekintetben az egysinü vasut épp olyan biztos, mint a négy kereken futó kétsinü, a többi körülmény a mellett szól, hogy az egysinü vasutak hovatovább erős versenytársai lesznek a nagy vasutaknak.

Csak arra kell gondolnunk, hogy megszünik az a különbség, a mely pályák épitésénél a vasutak nyomtávja közötti eltérések miatt áll elő, megtakaritás van talpfában, területben, sinben, váltóban s az egy vágányon járhat könnyü, nehéz, teher- és gyorsvonat is. Az egysinü vasuté a jövő. Amerikában már üzemben lévő egysinü vasuti pálya eredményén felbuzdulva, most egy nagyobb távolságra szándékoznak ilyen vasutat épiteni.