Német léghajó franczia földön

Április 3-án egyszerre két helyről is jött a hír, hogy egy Zeppelin-féle kormányozható német léghajó franczia földön leszállott s a franczia hatóság kezére került. Az első hiradás a Lotaringia határához közelfekvő Lunéville franczia városból jött és szárazon annyit jelentett, hogy egy Zeppelin-féle német léghajó három német katonatiszttel az ottani katonai gyakorlótéren motorrongálás következtében leszállt.

A másik jelentés, melyet a Báden területén lévő Fridrikszháfen-ből, Zeppelin gróf állandó tartózkodóhelyéről hozott a távíró, megerősítette ezt a hírt és megtoldotta azzal, hogy a Z. IV. léghajót Glund kapitány vezette s kivüle még hat német tiszt volt rajta, állítólag azzal a czéllal, hogy a léghajót, mely még a Zeppelin-léghajóstársaság tulajdona, kipróbálja, mielőtt az állam átvenné. A próba azonban rosszul sült el, mert czélt tévesztettek, akaratuk ellenére (mondják a tisztek) franczia területre léptek s a motor megromlása leszállásra kényszerítette őket. Igaz-e, hogy csak véletlenül kerültek franczia területre s nem kémkedés volt-e a czéljuk, melyben azonban egyszerű technikai hiba megakadályozta őket, azt e pillanatban eldönteni bajos. De most nem is fontos.

Sokkalta fontosabb és érdekesebb az a szerencsés helyzet, melybe a franczia hadvezetőség, mely milliókat áldoz légi flottájára, az által jutott, hogy a lefoglalt motoros léghajót, a milyennek rajzához eddig csak tilos úton juthatott, apróra a legutolsó szögéig megnézheti, lefotografálhatja. A német hadvezetőség legféltettebb titkát játszotta tehát a véletlen szerencse – egy egyszerű motorromlás – a francziák kezére. A léghajót a kellő igazolás után különben visszaszállították német területre.