Professzionizmus vádja alatt

Pongrácz (Pollák) Józsefet, Európa tavalyi pehely sulyu birkózó bajnokát a Munkás Testedző Egyesület, a melyből Pollák a BAK-ba lépett, professzionizmussal vádolja és ellene a MASz birkozó szakoszályához az alábbi feljelentést nyujtott be:

„A Magyar Atletikai Szövetségnek Budapesten.
Alólirott tisztelettel följelentem Pollák József birkozót, mint a MASz által igazolt atlétát és kérem az alant felsorolt vádak alapján fentnevezett ellen a vizsgálatot megindítani sziveskedjék:

1. Hertzka Rezsőnek (Postások atletikai szakosztályának igazgatója) az 1912. év folyamán egy ismeretlen egyén Pollák József által nyert tiszteletdijat ajánlott megvétele.

2. Pollák József a KAOE vezetőségének egy 160 koronás állás juttatása ellenében hajlandónak nyilatkozott a KAOE tagjai sorába belépni, illetőleg annak szineiben versenyezni.

3. A „Törekvés” SE által 1912. november 3. és 4-én rendezett országos birkozóversenyen (Zöllner-vándordíj), mint néző jelen volt a Szánthó N. ur (Törekvés tagja) által Goldmann Ignác urnak (MTE titkára) üzente, hogy a mennyiben az MTE vezetősége neki megfelelő állást szerez, ugy annak tagjai sorába ujra belép.

4. Állítólag hasonló módon és kikötéssel közeledett az FTC-hoz is.

Minthogy ezen körülmények kétségtelenül igazolják, hogy Pollák a sport tudását anyagi előnyök elnyerésére használja fel s mert a sportnak anyagi előnyökre általa való felhasználása magán hordja a professzionista jelleget, tisztelettel kérem az 1. alatt feljegyzett vád alapján Pollák Józsefet az általa nyert érmek és tiszteletdíjak bemutatására felszólalni, a 2. alatt feljegyzett vád alapján kérem a KAOE vezetőségének tagjait: Löwenberger alelnök, Kertész Béla titkár, Tarján Ödön és Müller Sándor urakat kihallgatni, a 3. alatt feljegyzett vád alapján kérem Szánthó N. urat és végül a 4. alatt följegyzett vád alapján kérem Neuwelt Emil urat kihallgatni szíveskedjék. És a mennyiben a fenti vádak bármelyike beigazolást nyerne, ugy Pollák Józsefet professzionistának nyilvánítani kérem.”

A feljelentés alapján a MASz. birkózó-szakosztálya Pollák ellen megindította a vizsgálatot, amely még folyamatban van.