Harc a tenger alatt

A modern hadviselés már nem elégszik meg azokkal a harci eszközökkel, amelyeket a mult századok háboruiban használtak az egymás ellen harcoló seregek: a technika haladásával az emberpusztitó szerszámok is tökéletesedtek. Sajnos, a kultúra még nem volt képes kipusztitani az emberiségből a vérengző ellenségeskedést, mely legutóbb is olyan sok ember halálát okozta a balkáni háboruban. Valósággal vetélkednek egymással a nemzetek hadseregei abban, hogy melyik tudja magát felszerelni minnél pusztitóbb hatásu hadiszerekkel.

Ma már azzal sem elégszenek meg, hogy a szárazföldön vagy a tenger habjain viaskodjanak egymással, hanem gondoskodnak arról is, hogy a levegőben repülögépekkel és kormányozható léghajókkal, a halak mély birodalmában pedig tenger alatt járó hajókkal és torpedókkal igyekeznek még pusztitóbbá tenni harcukat. A repülögépekröl bombákat lehet ledobni az ellenségre, a tenger alatt támadják meg az ellenséges hadihajókat. Harc a levegőben és a tenger alatt, ugy hangzik ez, mintha Verne valamelyik fantasztikus regényének volna a cime.

Különösen érdekes a tenger alatt járó hajókkal való harcolás; lemerülnek ezek a hajók a tenger mélységébe, s a hullámok leple alatt láthatatlanul közelitik meg az ellenséges hajókat. Gépezetük segitségével odalent, a tenger mélyében is táplálhatják levegővel a bennük levő tengerészkatonák tüdejét s a parancsnok tetszése szerint, bármikor felemelkedhetnek ismét a tenger felszinére.

Mint tudjuk, többször megtörént azonban már az a rettenetes szerencsétlenség is, hogy a gépezet valamiféle hibája miatt, a hajó nem tudott felemelkedni a tenger mélyéből és a benne levő tengerészek megfultak, amikor elfogyott a levegöjük. Még elképzelni is szörnyü, hogy milyen rémület szállhatta meg a szerencsétlen tengerészeket, amikor megtudták, hogy ott kell elpusztulniok a legkinosabb halállal az elsülyedt hajóban.

Ez a sors érte évekkel ezelőtt azokat a francia tengerészeket is, akik a képünkön látható hajón ereszkedtek le a tenger mélyébe a francia partok közelében, egy tengeri hadgyakorlat alkalmával. Az volt a gyakorlat célja, hogy a tenger alatt járó hajók harcát markirozzák: e közben sülyedt el az egyik hajó, a gépezetének elromlása miatt. Azóta a tenger fenekén feküdt, míg végre kiemelték és partra szállitották. Látjuk képünkön a tenger mélyéről visszakerült és nagyon megrongálódott hajót.