Holnap bevonulunk Albániába

Hétfőn délután döntő fontosságu ülése lesz a londoni nagyköveti reunionak. Ezen az ülésen bejelenti Ausztria-Magyarország nagykövete, hogy a Monarchia tovább nem vár és fegyveres erővel kényszeríti Montenegrót Szkutari kiürítésére. Ezzel egyidejüleg nagykövetünk és az olasz nagykövet bejelenti azt is, hogy a két hatalom katonai expediciót vezet Albániába és a belső rend helyreállítása céljából megszállja azt.

A reunio után minden valószinüség szerint már kedden elindul a monarchia katonai expediciója Albániába. A montenegró elleni akció is csak egyetlen esetben marad el: akkor, ha Nikita 24 órán belül kötelezi magát, hogy minden feltétel nélkül, azonnal kirüríti Szkutarit. Erre azonban már kevés a remény, jólehet vasárnap olyan hírek jöttek Bécsbe, hogy Nikita elcsapta kormányát és meghátrált. Ez a hír mindeddig nincsen megerősítve.
A válságos helyzetről itt következnek a távirati és telefonjelentéseink.

Kihallgatások a királynál és a trónörökösnél.
Bécs, május 4.
A külügyminiszteriumban és a hadügyminiszteriumban egész vasárnap fontos tanácskozások voltak. Gróf Berchtold hosszabb ideig tárgyalt az osztályfőnökökkel, azután pedig Schönbrunnba ment és külön kihallgatáson jelent meg a királynál. A külügyminiszter után Krobalin hadügyminiszter és Hőtzendorfi Conrád vezérkari főnök mentek audienciára, majd pedig mind a hárman kihallgatáson jelentek meg a Hofburgban is Ferenc Ferdinánd trónörökösnél.

A katonai expedició bejelentése.
Bécs, május 4.
Gróf Mensdorf Poulily londoni osztrák-magyar nagykövet már megkapta kormánya utasításait a londoni reunió hétfői ülésére. A monarchia nagykövete bejelenti a reuniónak, hogy a montenegrói kormány ismételt felszólításunkra sem volt hajlandó csapatait elszállítani Szkutariból, sőt azt már az ország fővárosává proklamálta és csapataival Albánia partvidékei felé nyomul és San Giovanni di Meduába hatol. Ennek következtében a monarchia fegyveres erővel kénytelen fellépni Montenegró ellen.

Valószinű, bár még nem bizonyos, hogy a fegyveres bevonulást egy 24 órás ultimátum fogja megelőzni és ha Nikita ekkor sem hagyja el Szkutarit, azonnal megkezdődik a hadi állapot Montenegró és a monarchia között.

Londoni nagykövetünk az olasz nagykövettel együtt bejelenti a reunión Albánia pacifikálását is. Vannak hirek, melyek szerint az entente-hatalmak, elsősorban pedig Oroszország tiltakozni fognak Ausztria-Magyarország és Olaszország katonai akciója ellen, mig más forrás szerint csupán részletesebb felvilágosítást fognak kérni a két hatalomtól akciójuk célja felől...