Rendezvények Máramaros-Szigeten

Máramarosmegye székvárosában, Máramaros-Szigeten, a gazdasági egyesület gazdasági és háziiparkiállítást rendez. A báró Roszner Ervinné, sz. Forgách Klotild grófnő védnöksége alatt álló kiállitáson részt vesz Máramaros erdészete, bányászata s az egész vármegye lakossága szövetkezve Ugocsamegyével.

Kiállítják a vármegye gazdasági, kerti, házi és műipari termékeit, úgyszintén a sóbányák, érczbányák termékeit, az ásványvizeket, továbbá fényképekben a fürdőket és fürdőberendezéseket, a magyar, rutén, román, német viseleteket.

A kiállítás kiváló alkalom arra is, hogy azok, kik Máramaros regényes vidékei iránt érdeklődnek, oda eljöjjenek. A máramaros-szigeti turista bizottság, melynek feladata, hogy az idegeneket tájékoztassa, mindent elkövet, hogy pontosan teljesíthesse tisztét.

A bányászati és kohászati országos kongresszust az idén szintén Máramaros-Szigeten tartják, s részint erre, részint a kiállításra várják Lukács László, Hegedűs Sándor miniszterek, Wekerle Sándor volt miniszterelnök, gróf Teleki Géza volt belügyminiszter, Gränzenstein Béla és Nagy Ferencz államtitkárok, stb. látogatását Máramaros-Szigeten.