Csudálatos orvosság

Egy angol újság azt írja, hogy egy Bayon nevű indiai orvos rejtelmes orvosszert fedezett fel. Az orvosságnak abban rejlik titokzatos volta, hogy azt, a ki beveszi, különös kataleptikus kábulatba ejti.

Az orvos az új szerből Európába is hozott magával kis próbaadagot. Azok, a kik bevettek belőle, titokzatos távollátó tulajdonságok urai lettek: Meglátták az elrejtett tárgyakat, meghallották a legtitkosabb neszt és mindent meg tudtak figyelni, a mi a messzi nagyvilágban történik.

A szerencsés doktor egy barátja, nagyrangú indiai hivatalnok, egy éjszaka megivott néhány csöppet a csodálatos orvosságból és másnap reggel elmesélte, hogy álmában látta, a mint a távol Angliában lakó atyja a halállal küzködik, a huga padig súlyos betegen fekszik. Később a postával érkező hírek igazolták, hogy a hivatalnok látomása teljesen megegyezett az igazsággal.