Örjöngő angol nők

Nem múlik el nap, hogy Anglia szoknyába bújt veszedelmes őrültjei a szüffrazsetteknek nevezett, minden emberiességükből kivetkezett bestiák ne hallatnának magukról. A minap hajszálon múlt csak, hogy a Skótországból hazatérő Asquith miniszterelnököt pozdorjává nem törték, utána a Hyde-parkban rögtönöztek skandalumot – seprűnyéllel, ahol különösen generálisunk, ama hirhedt Drummonkné asszonyság vezetett a kórosban s most azt a jelentést kapjuk Londonból, hogy megint bombával dolgoznak.

Egyik este ugyanis a Szent Márton-templom északkeleti sarkában fölrobbant egy bomba, egy óraszerkezetre járó pokolgép s tönkre tett néhány padot és ablakot. A veszedelmes szerszámot egyébként, így jelentik ezt, valószínűen csak azért helyezték el és robbantották föl, hogy ismét beszéljenek róluk Belfastból pedig azt táviratozzák, hogy a szüffrazsettek Antrim ir grófságban fölgyújtották a régi és gyönyörűszép Orlands-kastélyt.

A kár természetesen óriás. A tűz helyén szüffrazsett- kiáltványokat találtak, maguknak a tetteseknek azonban sikerült elmenekülniök. Londonban egy nő, a kiben szüffrazsettet sejtenek, a British Múzeum ázsiai osztályában több üvegszekrényt bevert. Azonnal letartóztatták. Van még negyedik érdekes jelentésünk is, mely bennünket magyarokat az előbbenieknél jobban érdekel. Szól pedig ez a hiradás arról, hogy Budapestre érkezett a szüffrazsettek vezére, Pankhurst asszonynak a leánya, Silvia kisasszony és itt a magyar feministák körében előadást tart a szüffrazset-kérdésről.

Vele együtt jött Emmerson kisasszony is, egy tizenkilencz éves amerikai leány, kinek szülei többszörös milliomos. Pankhurst Szilviának tudvalevően az volt első nevezetes cselekedete, a mikor az angol parlament folyosóján inzultálta Churchil lordot.

Emmerson kisasszonynak pedig Mac Kenna belügyminiszterrel volt heves összetüzése. A budapesti feministák természetszerűen nagy örömmel fogadták ezeket a veszedelmes hölgyeket, a kik innen Bécsbe, Drezdába, Berlinbe és Párisba mennek hóbortoskodni.