Levelezés a bevonultakkal

A posta- és távirda-igazgatóság azt közli, hogy a hadrakelt sereghez tartózkodó-származó levélpostai küldemények, valamint a hadrakelt sereghez, az erődített helyek védőrségéhez és a hajóhadhoz tartozó összes katonai és polgári személyeknek szóló levelek száz gramm súlyhatárig, azonkívül a rózsaszinü tábori postai levelezőlapok csak abban az esetben portomentesek, ha a tábori postahivatalokhoz vannak czímezve, illetve tábori postahivataloknál adták fel őket. Kivétel ez alól az kórházakban ápolt sebesült, vagy beteg katonáktól származó és ezekhez intézett levelezés, egyenként száz gramm súlyhatárig, azonkívül mindenféle levelezőlap, a melyek szintén portomentesen kezelendők, de csak abban az esetben, ha a kórházakból érkező leveleken a kórházi igazgatósági pecsét- és bélyegzőnyomattal és „katonai ápolási ügy” záradékkal igazolja a portomentesség jogosultságát.