A munkanélküliek segítése

Az egész országban általános munkanélküliségen, mint már előbb hire járt, a kormány nagyszabásu középítkezések végrehajtásával óhajt némileg segíteni, s a legutóbbi minisztertanácson jött létre a döntés. Az e tekintetben szükséges intézkedésekről a belügyminisztériumban középpontosított nyilvántartás adataiból a következőket közölhetjük: 

A belügyminiszter saját tárczája terhére a következő középítéseket létesítteti:
A kassai állami kórházat (az összes munkák költsége 3.000,000 korona). Az építkezéseket május első felében megkezdik.
A zsolnai állami szemkórház kibővítését (600,000 korona).
A szegedi állami szemkórház kibővítését (200,000 korona).

Államsegítséget a biharmegyei (Nagyvárad), a dicsőszentmártoni, a temesvári és a szatmári közkórházakra azzal a kikötéssel adott a belügyminiszter, hogy tekintettel a munkahiányra, az építkezést mennél előbb kezdjék meg. Hogy az előmunkálat (anyagszállítás, földmunka, stb.) megkezdhető legyen. Szatmárnémeti város közönségének 250,000 korona, Kisküküllő vármegye közönségének 200,000 korona államsegítség már folyósíttatott is. 

Az igazságügyi tárcza keretében a legközelebbi jövőben fognak megkezdeni a marosillyei, a mezőkövesdi, a girálti, az érsekujvári, a gyönki és a báni járásbirósági épület és fogház építése, a rimaszombati járásbirósági épület kibővítése, a soproni országos büntetőintézetben kórházi épület és a czeglédi fiatalkoruak fogházában gazdasági épületek emelése. 

A kereskedelemügyi tárcza keretében a következő állami munkákat teszik folyamatba az 1914-ik évben: 

Út- és hídépítés a vidéken: Az állami beruházások terhére útépítések költsége: 6.793,000 korona. Az alkalmazható munkások száma 8590.


Hídépítések a beruházási hitel terhére 1 millió 200,000 korona. Munkások száma: 1100. 

Út és hídépítések az 5,100,000 korona az árvízhitel terhére: 2,370,000 korona, 3400 munkás. 

Az 1914. évi törvényhatósági közuti költségelőirányzatok terhére út- és hídépítések: 3 millió 89,500 korona, 3900 munkás. 

Összesen: 13,452,500 korona, 16,990munkás. 

A budapesti Láczhíd átépítésénél alkalmazva van 150 munkás. Kikötői, rakodópart- és folyamkotrási munkákra az 1914. évre: 1,900,000 korona, 950 munkás. 

Vasuti munkákra: A székesfőváros határában és közelében földmunkák: 1.340,000 korona. Vasuti munkák a vonalakon és állomásokon : 14,920,000 korona. 

Postaépületek: a székesfővárosban 1 millió 180,000 korona. 400 munkás; vidéken 1 millió 570,000 korona, 590 munkás. 

Az ipari és kereskedelmi szakoktatás épületei: A fővárosban: 178,340 a vidéken 1,620,000 korona. 

A mértékügyi intézet építkezése 270,000 korona. Az ipari kísérleti és anyagvizsgáló intézet épületének átalakítása: 15,000 korona. 

Összesen a kereskedelemügyi tárcza keretében: Budapesten és környékén: 2,983,340 korona, az ország többi részében: 33,462,500 korona értékű építkezést hajtanak végre a közel jövőben.