Nemzetközi pénzügyi konferencia Párisban

A francia kormány meghivta a nagyhatalmakat, Törökországot és a Balkán államokat egy junius 15-én Párisban tartandó konferenciára, amelyen a balkáni háboruval kapcsolatos pénzügyi kérdések rendezésen fognak tanácskozni.

A francia kormány nem adott ugyan programot, de a tanácskozásnak valószinüleg ugyanazok lesznek a tárgyai, mint a mult őszszel: a török birodalom államadósságai egy részének átháritása a Balkán-államokra, a Balkán-államok által nyujtandó biztositékok ezeknek az adósságoknak kamataira és törlesztésére, a török biróságok hatósága alól kivett engedménytulajdonosok jogviszonyainak szabályozása és a hadi kárpótlás megállapitása.

Valószinű azonban, hogy a nagyhatalmak a Balkán-államokat rá fogják arra venni, hogy a hadi kárpótlás követelésétől elálljanak és a nélkül vállalják a török államadósságoknak egy részét.