Georges Carpentier és Jeff. Shmith bokszmérkőzése

Georges Carpentier francia – pontozással győz az amerikai Jeff. Shmith ellen

Hetek óta izgatott várakozás, találgatás és nagy fogadások előzték meg a franciák szemefényének, a „nemzeti Georges”-nak küzdelmét az eddigi 36 matchében verhetetlen amerikaival.

Carpentier sportmultjában is csak két vereséget találunk és pedig a világbajnok Billy Papke és az ugyancsak amerikai Frank Glassz-szal szemben, még a nehézsulyu angol Bombardier Wels-szel Európai bajnokságáért vivott küzdelemben szinte hihetetlen dolgokat vitt véghez. Kiütötte az angolt és ezzel Európa bajnoka lett minden sulycsoportban.

Az ellenfelek közül Carpentier 20 éves, 179 magas, 73.700 kg. nehéz, formái szinte leányosan gömbölyüek. Smith 23 éves, 72.900 kg. nagyon szép plasztikus izomzattal. Miután minden előfeltétel megvolt és a reklám nagydobja is jól működött, a Lunapark nagy terme, dacára a 100, 60, 50 fr. és hasonló magas helyáraknak, zsufolásig megtelt.

3 kisebb matchet bonyolítanak le előbb, közben nagy ovációval fogadják a megérkező Carpentiert. Mielőtt Reichet, a biró jelt adna a kezdésre. Carpentiert managerje, Descamp vezetése és utasításai szerint egy kis csoport bandagiozza és preparálja a küzdelemre. Smith vezérkara sem kisebb.

1. round. Erős kezdés után az amerikai arcát ütés éri és vérezni kezd. Néhány clinch. Smith direktjei érzékenyen érintik a francia bajnokot.

2. round. Elővigyázatos kezdés. Kivédett kölcsönös svingek. Corps á corps, melyben az amerikai gyönyörüen megdolgozza az ellenfelét. A round Carpentier ütésével végződik.

A 3 – 12. roundok egyenlő erők küzdelmét mutatják és igen sok szép momentum tapsra ragadja a közönséget. Smith állandóan vérzi, ami azonban ugylátszik, nem igen ront a munkáján.

13. round. Ámbátor az amerikai is kap néhány ütést, nyugodtságával, amellyel azokat fogadja és hatalmas ripceztjaival a helyzetet uralni akarja.

14. round. Carpentier jobbkezesére Smith balkézzel visszavág és rettenetes ütése a franciát gyomron találja. Carpentier vért köp. Az amerikai most még nagyobb vehemenciával támad, kétkezes ütései csak ugy hullanak a francia bajnok minden védtelen porcikájára. Befejezés előtt Carpentier támadását Smith nem tudja teljesen lefegyverezni.

15. round. Carpentier elveszettnek látszik, vért köp. Smith folyton támad. A round Smith villámgyors ütéseivel végződik.

Csoda történik és a már megvertnek hitt Carpentier uj erőre kap, támadást támadásra halmoz, miközben az ember nem tudja, hogy váratlan ütését, biztonságát vagy gyorsaságát csodálja-e jobban.

A 16-30. roundok a francia növekvő és megsemmisítő fölényét mutatták.
Smith alig-alig tud gyengén válaszolni és csak tűri a rátámadó csapásokat. Bámulatos sportember. Csupa vér már és mégis áll és folytatja a küzdelmet a végsőkig.

Főként az arcát fedezi, a francia pedig most már elemében van és üti-veri ellenfelét, aki már a hátát fordítja feléje, azonban mindhiába, mikor a gong a 30-ik és ezzel a match végét jelzi, az még mindig a talpán áll.

Pontozással győztes Carpentier. Az ellenfeleket a masszörök veszik pártfogásban, összefoltozzák őket. A közönség őrjöng, tapsol, élteti a „nagy Georgest”, az felkel megköszöni az ünneplés bekötözött kezével integet.