Kossuth Ferencz elutasítja a költségvetést

Kossuth Ferencz: Hangoztatja a függetlenségi elveket. Hol van a magyar hadsereg? Mért nem létesitjük az önálló vámterületet, mely pedig benne is van a 67. évi XII. törvényczikkben.
Széll Kálmán: Ugy van!
Kossuth Ferencz: Örvend, hogy a miniszterelnök is elismeri. Viszont közös bankról szó sincs a 67. évi XII. törvényben és még sincs önálló bank. Csak oly nemzet élhet, mely független vagy függetlenségért vágyódik s azt kiküzdi. A miniszterelnök ujévi beszédében azt állitotta, hogy az ország többsége leszavazta a függetlenségi pártot. Ezt tagadja. Mert az ország népének többsége nem szavazott. (Igaz! Ugy van! Helyeslés a szélsőbaloldalon.) S mert a miniszterelnök fél az ország többségének véleményétől, azért nem akarja behozni az általános szavazati jogot. Ha pedig a most meglevő szavazók valódi akaratát akarná tudni, akkor a titkos szavazást hozná be. (Tetszés a szélsőbalon.)

A nyers erő gátolja meg Magyarország függetlenségének kivivását. S erre büszkék lehetünk. Mert pirulnunk kellene, ha az ország népe nem akarná a függetlenséget. (Helyeslés a szélsőbalon.) A 67-es alap az egész vonalon ingadozik. A költségvetést el nem fogadja s határozati javaslatot terjeszt be, mely szerint a képviselőház bizalommal nem viseltetvén a kormány iránt a költségvetést visszautasitja, mert a kormány gyarló politikája egyetlen lépéssel sem viszi közelebb a nemzetet az egységes nemzeti magyar állam kiépitéséhez. (Helyeslés a széllsőbaloldalon.)