A francia nagykövet megsértette a pápát

A pápai udvarnál nagy a fölháborodás a vatikáni franczia nagykövet ellen, a ki, midőn a pápa jubileuma alkalmából a franczia kormány üdvözletét tolmácsolta, nem csókolt kezet a pápának, hanem a pápa feléje nyujtott kezét megrázta.

A pápa megbotránkozását fejezte ki a nagykövet eljárása fölött, annál is inkább, mert Leo német ezredes, a ki Vilmos császár üdvözletét adta át, kezet csókolt neki. Ez az eset csak kiélesitette a Franciaország és a Vatikán közt fennálló feszült viszonyt.