Oroszország és a Balkán

A Balkán félszigeten legújabb oka a forrongásnak az üszkübi metropolita kinevezése. Az u. n. Macedonia azon részében, melyben Üszküb fekszik, Firmihán szerb eredetü püspököt választották meg, a mibe a bolgárok semmikép se akarnak belenyugodni s egyre a török kormányhoz futkosnak, hogy ne erősitse meg Firmilánt. A szerbek viszont a megerősitést sürgetik.

Az orosz most a szerbnek fogja pártját, mert alkalmatlan neki a bolgárok békétlenkedése. Oroszországnak sok baja van otthon. Nemcsak Kelet-Ázsia és a mandsuriai kérdés miatt, hanem azért is békét akar a Balkán-félszigeten, mivel otthon forradalom fenyegeti. Évek óta tart ez az állapot.

A mezőgazdaság rettentő válságban van, majdnem minden évben éhinség dühöng a birodalom nagy részében, az ipar is válságba jutott. Nyomor, elégületlenség s romlott hivatlanoki testület kegyetlen zsarnokoskodása mindenfelé. Az elégületlenség egyre terjed s diákzavargásokban és népzendülésekben mutatkozik. A kormány ezeket embertelen kegyetlenséggel nyomta el. Ennek az embertelen rendszernek leggyülöltebb képviselője volt Szipjagin belügyminiszter, kinek meggyilkoltatása nagy rémületet keltett az uralkodó osztályokban, mert az kimutatta, hogy – hiába tagadják, - Oroszországban tartahatatlan az állapot s ha valami fordulat nem áll be, ha a türhetetlen zsarnoki rendszeren nem enyhitenek, akkor végre is forradalomra kényszeritik a nemzetet.