Végre győzelem! A gorlicei áttörés

1905. májusában osztrák-magyar csapatok áttörték az orosz frontvonalat Gorlice falunál. Az újonnan felállított 11. német és a 4. osztrák-magyar hadsereg számbeli fölényben volt a kritikus frontszakaszon, s ennél is jelentősebb a tüzérség fölénye.

Jellemző, hogy a központi hatalmak 334, az oroszok 4 nehézlöveggel rendelkeztek, aknavetőjük pedig csak a támadóknak volt. Az oroszok lőszerhiánnyal küzdöttek. A támadást Mackensen irányította. A központi hatalmak ezúttal a hadseregvezetésben is fölényt mutattak.

Az osztrák-magyar és német csapatok felszabadították Galícia túlnyomó részét, a németek orosz (etnikai szempontból lengyel és litván) területre is benyomultak. Júniusban Przemysl várát is visszafoglalták. Az oroszok csak szeptemberben tudták feltartóztatni az offenzívát.

A gorlicei áttörés a Monarchia első győzelme, és a központi hatalmaknak (az egész első világháborúban) tisztán katonai szempontból legnagyobb sikere volt. Stratégiai célját: Oroszország különbékére kényszerítését azonban nem érte el.

A látványos, de csak viszonylagos katonai siker ezúttal is hatalmas áldozatokat követelt: a Monarchia újabb félmillió embert veszített. A katonai sikerért a Monarchia több áldozatot hozott, a zsákmányból azonban Németország kapta a nagyobb darabot.