Szaloniki partraszállás, görög részvétel?

A perifériális taktika egyik elképzelése a görög Szaloniki városában való partraszállás terve volt. Az antant úgy tervezte, Görögország bevonásával délen új frontot nyithat. A görög politikai élet nem volt egységes. Venizelosz miniszterelnök és a kormányzó Liberális Párt az antant oldalán állt.

Velük rokonszenveztek a közvélemény széles rétegei. Belépni a háborúba a Balkánon csak akkor akartak, ha bolgár támadástól nem kell tartani. Egy törökellenes akció jelentősebb társadalmi támogatást kaphatott volna. Bulgáriával szemben egy görög-román együttműködés nyújthatott volna biztonságot, de erre ekkor még Románia nem hajlott.

Ugyanakkor a király és a tisztikar, a konzervatív körökkel együtt a központi hatalmakkal rokonszenvezett. Végül a szaloniki partraszállás tervét elejtették: csekély angol-francia erőkkel, a fenti biztonsági garanciák nélkül az antantbarát kormányfő sem támogatta az ügyet.