A német kanczellár találkozása olasz miniszterekkel

Bülow, a német birodalom kanczellárja a húsvéti ünnepekre Felső-Olaszországba utazott a Velenczében találkozott Prinelli olasz külügyminiszterrel, a Garda-tó mellett pedig Zanardelli miniszterelnökkel. Olaszországnak sok megbeszélni valója lehetett. Először is itt van a hármasszövetségi megujitásának ideje, melynek fejében Olaszország a német vámokra nézve előnyös szerződést kiván; másodszor Olaszország legujabb barátsága a hármasszövetségen kivül Francziaországgal. Harmadszor franczia
támogatás mellet Tripolisz török tartomány megszállása a Földközi-tenger afrikai partján.

Angliában nagy figyelemmel kisérték e találkozást, mert Angliára fontos a Közép-Tenger és az ottani hatalmassági állapotok megváltozása. Londonból jelentették először, hogy Prinettinek siekrült összes kereskedelemplitikai követeléseit keresztül vinni s érvényt szerezni annak az álláspontjának, hogy a Francziországhoz való közeledés nem sérti a hármas-szövetség szellemét. Romából érkezett hirek szintén megerősitik, sőt kibővitik ezt a londoni értesülést.