A verduni vérszivattyú (Verdun mérlege)

A verduni katlan, melynek foglyává lettek a hadseregek és a nemzetek, egymillió embert követelt. Halottakban, sebesültekben és foglyokban a franciák 550 000 embert veszítettek, a németek 450 000 főt. Volt-e győztes? A franciák vesztesége nagyobb volt.

Ez volt a világháború egyetlen csatája, ahol a támadó fél veszteségei kisebbek voltak, mint a védekezőké. Mégsem tekinthetjük győztesnek a németeket. És nem csupán azért, mert a várost végül a franciák megvédték. Hanem mindenekelőtt azért, mert a németek nem tudták elérni céljukat.

A francia sereg nem roppant össze, a felmorzsolás pedig kölcsönös volt. A tisztán katonai szempontból döntetlen csatában a morális győzelem alighanem a franciáké. A németek területi nyeresége (néhány száz négyzetkilométer) semmilyen jelentőséggel sem bírt.