Nagy-Románia terve

Romániai hadicéljait – ha figyelembe vesszük az ország háború előtti területének nagyságát, az igényelt terület etnikai viszonyait és az ország háborús szereplését – mohóságában csak Szerbiáéhoz lehet hasonlítani.

Amikor az ország még semleges volt, titkos tervei között a központi hatalmak oldalán való háborúba lépés esetén a román többségű Besszarábia megszerzése szerepelt. Ha az antant oldalán kapcsolódnak be a háborúba, Erdélyt kívánták megszerezni. Nem csupán Erdély román többségű részét, hanem az egész tartományt, melynek felén magyar többség volt.

A román hadicélok között szerepelt a Tiszántúl megszerzése is. A Temesköz (Bánság) elfoglalása szerb hadicélokkal ütközött. Délen egész Dobrudzsa birtoklása volt a cél: ehhez Bulgária rovására kellett az országhatárt módosítani.

Jól látható, hogy a román hadicél-politika túlmutatott a román többségű területek egyesítésén. A térség egyetlen nemzete sem elégedett meg csupán az általa benépesített területtel: minden nemzeti ambíció túlmutatott az etnika határokon.