Magyar történeti emlékek a párisi világkiállításon

Általánosságban már ösmertettük a magyar történeti palotát, mely oly nagy érdeklődést kelt nemzetünk iránt a párisi világkiállításon. Ezúttal egyes részletek képeit mutathatjuk be. A középkori emlékek sorából, az Anjou-kori teremben találjuk kiállítva egyik czímertani ritkaságunkat, a soproni benczések templomából, mely egy kecskefejet ábrázoló tornasisak dísze a XV. század elejéről.

A vajdahunyadi lovagterem ritkaságai között látjuk az egészen elefántcsontból faragott művészi kivitelű nyerget, a XV. századból, mely a egész kis vagyont képviselt. Tudjuk, hogy Mátyás királynak is volt ilyen nyerge. Ez a példány hg. Batthyány-Straitmann Ödön körmendi kastélyából való.

A bécsi udvari fegyvergyüjtemény egyik becses magyar történeti ereklyéje az a kettős kereszttel s erős vaspántokkal ellátott püspöki harczi kalap, mely állítólag a mohácsi csatatéren találtatott s a melyek ugyanezért sokan ott elesett Tomoryénak tartanak.

Egy másik képünkön a lovagterem egyik szekrényében levő XVI, XVII. századbeli díszfegyverek láthatók. Van ezek közül kétélű pallos, hegyes törkard, aranyozott huszár tárcsapaizs, disztokos és több buzogány. Ezek legnagyobb része a bécsi udvari fegyvergyüjteményből való.