A nagy nyugati antant támadás mérlege

Az antant előbb Arrasnál, majd az Asine-nál indult támadásra. A tankok most nem az első állás áttörésében segédkeztek, hanem – miután a tüzérség az első állást szétlőtte és tovább haladt – jelentek meg a tankok, segítve a gyalogságot.

Így a tankok a mozgó tüzérség szerepét töltötték be. A britek és franciák néhány helyen több kilométerre benyomultak az ellenséges állásokba, de áttörni nem tudták a Hindenburg-vonalat. A britek kereken 140 000, a franciák negyedmillió katonát veszítettek.

A németek összes vesztesége kb. negyedmillió, kisebb tehát, mint a két antanthatalom veszteségei együttvéve. Tehát a csatát a könyöknél a németek nyerték. Új jelenség viszont, hogy közel ötvenezer német megadta magát. Ez az első eset, hogy németek nagyobb tömegben adták meg magukat – mutatja ez a német hadsereg tartásának megrendülését is.