Georgette

Így nevezték azt a hadműveletet, amellyel Ludendorff folytatni akarta a britek elleni flandriai támadást. Úgy tervezték, frontálisan támadják meg a brit haderők balszárnyát, azt áttörik, majd északra és délre fordulva felszámolják a brit hadakat.

Az április 9-én Armentieres városka közelében megindult támadás során három brit és főképp egy portugál hadosztálynak hatalmas német nyomást kellett kibírnia. Habár a néhány napig tartó harcokban kilencvenezer német és százezer antant katona veszett oda, Armentieres város elfoglalásán túl nagyobb sikert a németek nem értek el.

A Georgette-offenzíva is taktikai sikernek, de stratégiai kudarcnak tekinthető.