A Monarchia jövője – ahogyan eredetileg elképzelték

Az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve jogelődje, a Habsburg Birodalom évszázadok óta az európai nagyhatalmi koncert egyik szereplője, a hatalmi egyensúly résztvevője volt. Egy európai ország felszámolására, teljes megszüntetésére ritkán akadt példa az utolsó ötszáz év európai történetében

(ilyen példa Lengyelország önállóságának végső felszámolása 1795-ben). Még ritkább egy nagyhatalom letörlése a térképről.

Noha a Monarchiában természetesen ellenséget láttak, felszámolására az antant nem gondolt. Olaszország, Románia megnyerése és Szerbia megjutalmazása érdekében a Monarchia kisebb-nagyobb területeit a nagyhatalmak kisebb szövetségeseiknek ígérték el.

Egy Németországról leválasztott, megkisebbített Monarchiára azonban továbbra is mint a világháború utáni európai politika fontos szereplőjére tekintettek.