A Közuti merész terve

– Emelni akarják a villamosjegy árát –

A Közuti villamosvasut igazgatósága meglepetést tartogat a budapesti közönségnek: emelni akarja a villamosjegyek árát. Már teljesen készen vannak a tervek, amelyeket a főváros legközelebbi közgűlése elé terjesztenek. Eszerint a huszfilléres jegyek ára huszonnégy fillérre, a tizenkét filléres szakaszjegyek ára pedig tizennégy fillérre emelkednék.

Méltó fölháborodással fogadták a fővárosnál is a közuti igazgatóságának tervét s bizonyos, hogy a közgyűlés  nem fog hozzájárulni az inditványhoz, amely teljesen, ok és alap nélkül a főváros közönségének zsebe ellen irányul, épen most a háboru alatt, amikor az általános drágaság minden téren elérte tetőpontját.

A közuti villamos igazgatósága a háboruval okolja meg szándékát, a háboruval indokolja a tervet, amely még gondolatnak is szemérmetlen. Hiszen állandóan tulzsufoltak a kocsik, a jövedelem aránylag nem kevesebb, mint normális időben.

A kaluzok is legnagyobbrészt tizenöt-tizenhatéves gyerekek, akik nem is kapják azt a fizetést, amit a régi kalauzok, akiknek nagy része katonai szolgálatot teljesit. Teljesen indokolatlan tehát, hogy a közönséget megsarcolják, a horribilis drágaság mellett még a villamoson is többet fizessünk. Lehetetlen, hogy a főváros közgyűlése a tervet el ne utasitsa.

Hogy a villamosjegyek árának fölemelésével komolyan foglalkozik a közuti, bizonyitja az is, hogy a dohánytőzsdékben árusitott kedvezményes jegyek árát már föl is emelték.