Andrássy jegyzéke

Andrássy Gyula gróf, a Monarchia utolsó közös külügyminisztere október 27-én a következő jegyzéket intézte Wilson amerikai elnökhöz.


Az osztrák-magyar kormány tisztelettel kijelenti, hogy éppen úgy, mint az elnök úr korábbi megnyilatkozásaihoz, ahhoz a felfogáshoz is hozzájárult, amely a legutóbbi jegyzékben Ausztria-Magyarország népeinek, különösen a cseh-szlovákoknak és a jugoszlávoknak jogairól foglaltatik.

Mivel e szerint Ausztria-Magyarország mindazokat a feltételeket elfogadta, amelyektől az elnök úr a fegyverszünetről és a békéről szóló tárgyalásokba bocsátkozást függővé tette, az osztrák-magyar kormány nézete szerint e tárgyalások megkezdésének már semmi sem áll útjában.

Az osztrák-magyar kormányzat tehát késznek nyilatkozik arra, hogy más tárgyalások eredményének bevárása nélkül tárgyalásokba bocsátkozzék Ausztria-Magyarország és az ellenséges államok között való békéről, valamint Ausztria-Magyarország összes frontjain nyomban életbe lépő fegyverszünetről, és kéri Wilson elnök urat, hogy az erre vonatkozó előkészületeket rendelje el.