Jaj a legyőzöttnek!

Részletek a belgrádi katonai egyezményből, 1918. november 13.

A magyar kormány összes csapatait északra vonja vissza attól a vonaltól, melyet a Nagy-Szamos felső folyása, Beszterce, Maros falu, a Maros folyónak a Tiszába való torkolata, Szabadka, Baja, Pécs, amely helyeket magyar csapatok nem tarthatnak megszállva, s a Dráva folyása alkot addig, ahol ez a folyó a szlavón-horvát határral összeesik. A kiürítés 8 napon belül befejezendő.

A szövetségesek teljhatalommal szállják meg a kiürített területet a szövetséges hadseregek főparancsnoka által megállapított módon. A polgári igazgatás a jelenlegi kormány kezében marad.

A kiürített zónában egyedül a rend fenntartására elengedhetetlenül szükséges rendőrségi és csendőrségi csapatok maradhatnak meg.

Állandó használati joga van a szövetségeseknek minden, akár közúti, akár vasúti, akár hajózási forgalmi eszköz tekintetében, legyen ez akár az állam, akár az egyes polgárok tulajdona. Ugyanez áll az igás és málhás állatokra is.

A szövetséges hadifoglyok és internáltak rögtön szabadon bocsátandók … A magyar hadifoglyok egyelőre nem adatnak ki.

A posta- és távíróforgalom Németországgal csakis a szövetségesek katonai ellenőrzése alatt bonyolítható le.

Magyarország meg fogja könnyíteni a megszálló csapatok élelmezését. A requirálások meg lesznek engedve azzal a feltétellel, hogy ne legyenek önkényesek.

A posta, szikratávíró, telefon és távírda, valamint a magyar vasutak a szövetségesek ellenőrzése alá helyeztetnek.