A drágaság enyhülése

A fővárosban főképen a saison-szerü élelmicikkek, mint a zöldségnemüek és a gyümölcs ára főképen a rendőrség erélyes beavatkozása következtében már meglehetősen csökkent s ezzel is bebizonyult, hogy élelmiszer van elég, de vásári manöverekkel akarták a közönséget kifosztani.

A gazdasági eszközökkel való ellensulyozás mértékével azonban ma sem lehetünk megelégedve; amit a főváros tett, az még mindig kevés.

Most, amikor megindul a konyhanövények bő termése, az állati takarmányban már szintén nincs hiány, sőt a lisztellátásnak is javulnia kell, mert hiszen a malmokat fölmentik a tiszta gabona őrlési tilalma alól, a fővárosi hatóság mozgékonyságától és jó akaratától függ, hogy annyi élelmiszer kerüljön a piacokra, amennyi önmagától képes a természetes árszabályozásra, s hogyha már drágaság van, az legalább elviselhető legyen.