Szerzetesek a harcztéren

A budai Irgalmasrend szelíd lelkű tagjai közül a mozgósításkor huszonnégy rendtag cserélte föl reverendáját csukaszürke egyenruhával. A Magyarországon száztíz tagot számláló testületnek csaknem a fele katona. A budapesti, budai rendházból is sokan hiányoznak, úgy, hogy az országos hírű fogászati osztály kénytelen lesz civil orvosokat alkalmazni, mivel a rend fogorvosai csaknem mind katonának vonulnak be.

A rendtagok közül, a kik a háború kezdete óta a harczmezőn vannak, már ketten haltak hadi halált az északi harcztéren és pedig Szekeres Jenő és Zsák Elemér gyalogsági őrvezetők. Megsebesültek: Vojacsek Nándor zászlós, Stradinszky István szakaszvezető és Kondor Gyula közlegény. A megsebesült szerzeteseket, a kik fogadalmat tett kvalifikált orvosok, gyógyszerészek vagy képzett betegápolók, a rend kórházaiban vették ápolás alá.

Megható, hogy mind a négy súlyosan sebesült szerzetest a közben érte a golyó, mikor az ütközetekben mellettük megsebesült bajtársaikat ápolás alá vették. Maga a rend a háború kezdete óta tizenhárom rendházban: Zágrábban, Budapesten, Pápán,. Kismartonban, Szakolczán, Egérben, Pécsett, Váczon, Nagyváradon, Temesváros, Szatmáron, Szepesváralján és Pozsonyban naponta összesen ezernél több sebesültet ápol és lát el.

Az irgalmasok budai templomában a napokban lélekemelő hadiünnep folyt le. A 32. számu budapesti háziezred harczbavonuló két pótszázadának zászlószentelő ünnepe, a melyen Piszter Aurél áldozópap renditag áldotta meg a zászlót. A felszentelt zászlókat azután ünnepi menetben, a melyben nagy közönség és a kórházban ápolt lábadozó sebesültek vettek részt, levitték a kórház udvarára, a hol Thuróczy Kornél kir. tanácsos, rendfőnök, magasszárnyalásu beszéd kíséretében adta át azokat a katonáknak.