A német kölcsön óriási sikere

Pénteken délután vált ismeretessé a harmadik német kölcsön sikere: fölülmulja a tizenkét milliárdot. Ehhez még apróbb jegyzések kimutatása hiányzik; tehát talán a tizenhárom milliárdot is eléri. Ez az óriási eredmény Németország oly pénzügyi győzelmét jelenti, amely megdöbbenti ellenségeinket.

A német császár indittatva érezte magát, hogy sürgönyileg üdvözölje a kincstári államtitkárt; sőt a porosz kultuszminiszterhez küldött sürgönyében iskolai szünnapot rendelt, mert értesülése szerint a tanitók és tanulók agitációja sokat lenditett a jegyzésen. Az ifju Németország igy jelzi már előre hatalmas erejét.

Németország büszke örömében természetesen osztozunk mi is, erőnknek hatalmas támasztéka ez. Azt a bizodalmas várakozást, amelyet közgazdasági cikkünk is előzetes érzéssel jelez, Németország fényesen váltotta be.