Az absinth alkoholizmus ellen

A mostani rettenetes világháború vérzivataros forgatagában és gyötrelmes gondjai közepette a francia kormány tanulmányozza az absinth-kérdést, majd pedig, hogy a tanulmányok alapján hadat üzenjen és irtóhadjáratot inditson az absinth ellen, amely talán még a háborunál hatalmasabb ellensége az országnak, a népnek s különösen a népjólétnek és a közmorálnak. 

A véres és eddig nem sikeres külháboru dacára megindult tehát bent az országban az absinth-háboru és megindult annak dacára is, hogy Franciaországban vannak egyes olyan vidékek, ahol a népességnek éppen az absinth-termelés a legfőbb, sőt imitt-amott egyetlen jövedelmi forrása. Az Ivry sur Seine-kerületben fekvő Orly városka lakossága például kizárólag as absinth termelésből él. 

Az absinth eredetileg, amint köztudomásu, tisztán gyógyászati célokra szolgált, mig csak — már régebben — föl nem ismerték, hogy mámoritó ital is készithető belőle. Azóta azután amily mértékben csökkent ennek a növénynek gyógyászati jelentősége, épp oly — sőt hatványozottabb — mértékben terjedt a szesziparban való szerepe és használata, ugy hogy ma már majdnem a termelés kilencven százaléka jut erre a célra, pedig a termesztése azóta megszázszorozódott. Ez azóta rengeteg mértékben készitik belőle a lelket butitó, idegölő és mérgező gyilkos-halásu absinth-tartalmu pálinkákat és likőröket, amiket főleg az alsóbb néprétegek isznak és fogyasztanak iszonyatosan nagy mértékben.

Most azonban, hogy kétségtelenül megállapitották az absinth gyilkos és mérgező hatását s a népjólétre, a közmorálra és a népszaporodásra és közegészségügye való rettenetes káros voltát, a francia kormány hadat üzent az absinthnak és az összes absinth-tartalmu szeszes italok gyártását és forgalombahozatalát törvényileg betiltotta, drákói büntetéseket szabva ki a törvényben a tiltó rendelkezések áthágói ellen. 

Hogy azonban mégis a termelőket is megóvja a károsodástól és ne kergesse végromlásba, az átmenetet ugy oldotta meg, hogy az idei aratást és az összes termelést maga a kormány váltja be és azután megsemmisiti. Igy egyedül csak Orly városkában a mult hetekben három beváltási napon több mint 100.000 frank értékü absinthot váltottak be és égettek el.

Ugyanily eljárást követtek Hondan, Milly, Orsav és számos más községben és vidéken is, bárhogy tiltakoztak és keseregtek is azok, akiket az a gyilkos méreg az absinth-alkoholizmus rabjává tett.