Klofácz, Vasszilkó báró, Rapka püspök és a svéd torna

És akkor
"...Klofácz megunva a közbeszólásoktól zavart beszédet, hirtelen az elnöki emelvényhez rohan, az elnöki asztalról lekap egy csomó házszabályt, az egyes füzeteket eltépi s a miniszterek felé hajitja.

Az uj-csehek és a német radikálisok kaczagnak és tapsolják Klofáczot. A mint Kofácz javában hajigálja a füzeteket, egyszerre csak mellette terem Vasszilkó báró bukoviczi román képviselő, az egész házban a legnagyobb és legerősebb ember, s oly hatalmas mint egy medve.

A többi cseh azonnal segitségére siet megszorult párthivének s öten vagy hatan neki rontanak a hatalmas Vasszilkó bárónak, a ki öklözve szoritja vissza támadóit.

Ez az erős ember egymaga is elháritott volna minden támadást, de a többi románpárti képviselő segitségére sietett és különösen Rapka püspök vált ki a támadók visszaszoritásában. Az izgalmas jelenet közben Schönerer folytonosan tapsolt.

Fressel cseh radikális egyre azt kiáltotta Vasszilkó bárónak: - „Pfuj Vasszilkó, szégyelje magát!”
Ez alatt a cseh agráriusok és a szoczialisták szakadatlanul papírgolyokkal dobálták a minisztereket."

Történt mindet 1901. márciusában a reischrath-ban. Fentiek értelmezéséhez és könnyebb áttekintéséhez az alábbiakat mellékelem:

A Rapka püspök által kapott ütlegek kör-diagrammban való ábrázolása