Kovácssegédből hadnagy

Kalmár István hódmezővásárhelyi kovácssegéd a mozgósitás alkalmával mint káplár vonult be ezredéhez. A diadalmas kraszniki csatában a helyzet gyors felismerésével egy zászlóaljat mentett meg a körülzárás veszedelmétől.

A lembergi csata alatt tizennyolcz emberével elfoglalt egy orosz ágyút és foglyul ejtett harminczöt oroszt. Duklán a századánál elestek a tisztek, a vezényletet ő vette át és rohammal elfoglalt egy fontos állást. Kraszniknál megkapta a kis ezüstérmet és az őrmesteri rangot.

Lembergnél a nagy aranyérmet. Daklánál tanusitott nagy bátorságáért a hadseregfőparancsnokság hadnagygyá léptette elő.